Ważne terminy

1. ROZLICZENIE ROKU - obowiązuje indeks elektroniczny. Wszystkie oceny i zaliczenia należy zgłosić do rozliczenia poprzez USOSweb do 30 września (prosimy jednak dodatkowo o mail, że można już rozliczać program). Konieczne jest złożenie pracy rocznej wraz z recenzją do 30 września 2014

2. Złożenie deklaracji wyboru opiekuna naukowego: 30 września (dotyczy aktualnych studentów). Studenci I roku studiów I i II stopnia - 8 października 2014.

3. Złożenie deklaracji indywidualnego rocznego programu studiów: 20 października.

Złożenie deklaracji dot. przedmiotów rozpoczynających się w II semestrze - 23 marca 2015.

4. Złożenie deklaracji wyboru kierunku wiodącego 30 września.

5. Złożenie wniosku o styp.  ektora dla najepszych studentów: 20 października 2014

6. Złożenie wniosku o stypendium Erasmus 2014/15: termin będzie ogłoszony w terminie późniejszym.

7. Złożenie wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty płatności za usługi dydaktyczne  w roku 2014/15: do 20 września 2014. Wniosek składa się do dziekana wydziału (czasem za pośrednictwem dyrekcji odpowiedniego Instytutu) prowadzącego zajęcia, które mają być odpłatnie powtarzane.

8. Złożenie wniosku o stypendium MNiSW: 30 września 2014 r.

9. Złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim 14/15 ( studenci I roku I i II stopnia w 14/15): do 9 września 2014 r.

Inne:

Zajęcia dla I stopnia studiów: 

1. Metodologia nauk humanistycznych, dr Stefan Klemczak

I semestr, poniedziałek 14.30-16.00
 

2. Wstęp do teorii języka, dr Emilia Januszek

I semestr 

3. Łacina, Mgr Ewa Śnieżewska

II rok lektoratu - Poniedziałek 18.30 Rynek Główny 8/11

I rok lektoratu - Czwartek 8.00 sala 13, rynek Główny 8/13

4. Zarys metodologii nauk społecznych, dr Maciej Stroiński

wtorek 15:00-16:30

 

Studium WF

Wychowanie fizyczne 2014/15

5.  Lektoraty języków obcych nowożytnych - zgodnie z wymaganiami kierunku wiodącego, jednakże co najmniej 120 godz. z egzaminem na poziomie B2. Informacje o lektoratatch http://www.jcj.uj.edu.pl.

UWAGA: lektoraty j. obcych nowożytnych rozpoczynają się od drugiego roku studiów I stopnia. Jeśli kierunek wiodący przewiduje w programie więcej lektoratów i studenci tego kierunku już na I roku mogą w nim uczestniczyć by otrzymać dodatkową pulę żetonów na I roku studiów konieczne jest złożenie pisemnej deklaracji wyboru danego kierunku jako wiodącego w toku studiów MISH (formularz do pobrania z http://www.mish.uj.edu.pl/studenci/jak-zalatwic-sprawe/wzory-pism 

Zajęcia dla studiów MISH II stopnia:

 

1. Teoria Języka, dr Emilia Januszek, zajęcia będą odbywały się  czwartek godz. 9.45 - 11.15

2. Metodologia nauk społecznych, dr Maciej Stroiński, wtorek 13:15-14:45 

3. Metodologia nauk humanistycznych, dr Stefan Klemczak, poniedziałek 14:30-16:00