MOST

Program mobilności między polskimi uczelniami umożliwa realizację części programu studiów poza uczelnią macierzystą.

Studenci wyjeżdżający

Student po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udział w programie MOST powinien poroumieć się z uczelnią przyjmującą w celu ustalenia sposobu zapisywania sie na zajęcia. Program realizowany na uczelni przyjmującej musi byc zatwierdzony przez właściwych kierowników jednostek wysyłającej i przyjmującej studenta MOST w ramach porozumienia o programie MOST. Po zakończeniu pobytu w ramach MOST student otrzymuje potwierdzenie osiągniętych wyników w postaci karty wykazu zaliczeń. Zarówno formularz porozumienia o programie studiów MOST jak i wykaz zaliczeń muszą byc w oryginale złożone w biurze MISH.

Szczegółowy opis kwalifikacji  w tym terminy oraz sposób rejestracji są opisane na stronie: http://www.uj.edu.pl/studenci/wymiana-studencka/program-most

WNIOSKI NA I SEMESTR I CAŁY ROK AKADEMICKI 2015/16 MOŻNA SKŁADAĆ DO 15 MAJA 2015

 

Studenci przyjeżdżający

Studenci przyjęci w ramach programu MOST na MISH Uniwersytetu Jagiellońskiego proszeni są o pilne skontaktowanie się z biurem MISH.

Studenci programu MOST przyjeżdżajacy w ramach miejsc oferowanych przez MISH mogą korzystać tylko z oferty wydziałów i instytutów UJ współtworzących MISH. Bardzo prosimy o zapoznanie się z ich listą: http://www.mish.uj.edu.pl/o-mish/instytuty

Do podpisania porozumienia o programie studiów MOST studenta konieczne jest wypełnienie wewnętrznego druku deklaracji programu studiów studenta MISH  zawierającego szczegółowe informacje o wybranych kursach. W przypadku, gdy student MOST nie jest zapisany na zajęcia za pośrednictwem systemu USOS do uzupełnienia tego braku wymagane jest uzyskanie podpisu prowadzącego zajęcia potwierdzającego zgodę na udział w tych zajęciach. Uzyskanie uprawnień do zapisywnia się na zajęcia przez USOSweb jest zróżnicowane w zależności od instytutu. Informacje o rejestracji elektronicznej są udostępniane na stronach instytutów.  W niektórych przypadkach udział w zajęciach może być niemożliwy z uwagi na wypełnienie limitu miejsc lub wymagane prerekwizyty.

W celu otrzymania uprawnień do rejstracji na zajęcia w instytutach należy skontaktować się z biurem MISH w celu ustalenia formy zapisów na zajęcia w danym Instytucie.

AKADEMIKI: procedura ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim znajduje się na głównej stronie programu MOST na UJ:

http://www.uj.edu.pl/studenci/wymiana-studencka/program-most

Studenci zakwalifikowaniu do udziału w Programie MOST w roku akademickim 2014/2015 w semstrze letnim mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistegonależy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Dziale Nauczania UJ, ul. Gołębia 24, pok. 5, 31-007 Kraków do dnia 6 lutego 2015 roku. W przypadku ubiegania się o dodatkowe miejsce dla małżonka lub dziecka należy do dokumentacji dołączyć kopię odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego lub kopię odpisu aktu urodzenia dziecka.

Rozpatrywanie wniosków nastąpi do 13 lutego 2015 r. Stosowną informację będziemożna uzyskać od dnia 16 lutego 2015 r. pod numerami telefonów: (12) 663 11 34, (12) 663 39 49.

Szczegółowe dane dotyczące domów studenckich UJ.

 Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przydzielanie miejsca w domu studenckim dla studentów programu MOST w roku akademickim 2014/15

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem MISH.

Koordynator MOST w MISH:

mgr Anna Stadnicka

e-mail: anna.stadnicka[a]uj.edu.pl