Rejestracje na zajęcia, instrukcje USOSweb

JAK PODPIĄĆ PRZEDMIOTY W USOSweb?

Plik z instrukcją do pobrania

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA?

Rejestracje na zajęcia 2014/15

Terminy rejestracji prosimy śledzić na stronach Instytutów i w USOSweb. Brak możliwości rejstracji w otwartej turze rejestracji oznacza brak uprawnień w celu ich nadania należy skontaktować się niezwłocznie z koordynatorem danej rejestracji.

W Instytucie Filozofii pojawiają się uprawnienia do rejestracji dla stduentów MISH.  Rejestracja odbywała sie w miesiącu sierpniu, nowa tura rejestracji będize ogłoszona w terminie późniejszym. Wyrejestrowanie z zajęć po turze sierpniowej na podstawie pisemnej zgody v-ce dyrektora IFz. 

W Instytucie Socjologii uprawnienia do rejestracji otrzymują od razu studenci z wybranym kierunkiem wiodącym socjologia w ramach MISH.

Pozostali studenci (poza studentami I roku studiów I stopnia - rejestrującymi się na zaj. przez USOSweb) będą wpisywani na zajęcia przez Sekretariat Socjologii (przez koordynatora USOS) po przedstawieniu koordynatorowi USOS na socjologii deklaracji programu MISH na dany rok akademicki z wpisanym do niego  przedmiotem z Instytutu Socjologii (najlepiej już z podpisem prowadzącego zajęcia) i na tej podstawie będą indywidualnie dopisywani do grup zajęciowych.

Instytut Psychologii na ścieżki wyższe B i C prowadził zapisy przez USOS, na poziom A - kanon (kursy na pierwszych dwóch latach psychologii) zapisy w drodze indywidualnych podań podanie musi być zaakceptowane przez prowadzącego zajęcia, po czym złożone w Sekretariacie I. Psych.). (Informacja szczegółowa opracowana przez Instytut Psychologii wraz ze wzorem podania o zapis na zajęcia tutaj oraz na witrynie www I. Ps. www.psychologia.uj.edu.pl)

Instytut Religioznawstwa

Wydział Polonistyki - zapisy przez USOSweb, termin rejstracji będzie podany w terminie późniejszym.

Instytut Historii Sztuki- zapisy przez USOSweb, osoby zainteresowane nadaniem uprawnień do rejestracji na zajęcia w I. Hist. Sztuki proszone są o jak najszybsze zgłoszenie tego e-mailem do naszego biura (anna.stadnicka[at]uj.edu.pl (tytuł maila: rejestracja I. Historii Sztuki 14/15, w treści imię nazwisko nr albumu  typ studiów MISH).

Instytut Historii - ezapisy przez USOSweb, osoby zainteresowane nadaniem uprawnień do rejestracji na zajęcia w I. Historii proszone są o jak najszybsze zgłoszenie tego e-mailem do naszego biura (anna.stadnicka[at]uj.edu.pl (tytuł maila: rejestracja I. Historii  14/15, w treści imię nazwisko nr albumu  typ studiów MISH).

Instytut Szt. Audiowizualnych: 2010/11 zapisy przez Sekretariat MISH na podstawie potwierdzenia przyjęcia na zajęcia przez wykładowcę i prowadzącego ćwiczenia  w deklaracji programowej (po pierwszych zajęciach w I. Szt. Aud.), będziemy prosili o dokładne definiowanie grup ćwiczeniowych i wykładowych (numer grupy, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia). UWAGA  w 2014/15 otwarta jest rejstracja on-line 

Instytut Filologii Romańskiej - zasady zapisów w 2014/15 będą ogłoszone w terminie późniejszym

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji -  rejestracja online rusza 20 września 2014 r. Wyrejestrowanie tylko do 30 września 2014 r.

2 października 2014 o godz. 10.00, po wstępnej ocenie stanu rejestracji, zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO na kursy, które będą spełniały jeden z poniższych warunków:

·        niewypełniony górny limit uczestników kursu (wolne miejsca)

·        prowadzący wyrazi zgodę na podniesienie limitu uczestników kursu

·        z powodu zbyt małej ilości chętnych kurs zostanie „zawieszony" (konieczne wyrejestrowanie i zamiana na inny kurs dostępnyw tym etapie)

Jeśli kurs nie będzie spełniał jednego z powyższych warunków zmianyw rejestracji z nim związanej nie będą możliwe.

Dodatkowy etap rejestracji zostanie zakończony w dniu 10 października 2014  o godz. 14.00, PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY. http://www.psc.uj.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia-sekretariatu/-/journal_content/56_INSTANCE_tf9rEJzHCZWb/30300043/64993057

ZAPISY NA LEKTORATY, żetony:

Informacje za: http://www.jcj.uj.edu.pl/studenci/usos-informacje

W roku akademickim 2014/2015 rejestracja na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia studiów stacjonarnych zostanie przeprowadzona w systemie USOS. Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający lektorat w roku akademickim 2014/2015 oraz studenci kontynuujący lektorat, którzy rejestrują się na kolejny semestr nauki danego języka.

Studenci III stopnia mogą dokonać rejestracji w II turze rejestracji zarówno na kursy modułowe, specjalistyczne jak i do grup studenckich .

Rejestracja na lektoraty odbywa się  za pomocą serwisu internetowego pod adresem https://zapisy.usos.uj.edu.pl.

Aby zarejestrować się na lektorat każdy student musi posiadać żetony, które są przyznawane przez JCJ na podstawie kodów programu przekazanych przez macierzyste Jednostki. Żetony zostają anulowane po zakończeniu danego toku studiów.

Żetony będą przyznawane w III etapach:

1. 22 września 2014

2. 1 października 2014

3. 6 października 2014

 

Brak żetonów należy zgłaszać do sekretariatu JCJ UJ:

  • j.angielski pani mgr Monika Garncarz
  • pozostałe języki pani Anna Sania
  • telefon: 12 426-13-65  lub 12 426-13-66

Studenci, którzy nie posiadają żetonów przewidzianych programem studiów mają możliwość dokupienia ich w sekretariacie JCJ (każde 30 żetonów= 230 złotych)

Aby dokupić żetony należy złożyć w sekretariacie JCJ "Wniosek o przyznanie dodatkowych żetonów" a następnie dokonać płatności kartą w sekretariacie JCJ lub przelewem na indywidualny numer konta otrzymany z JCJ.

Terminy rejestracji na lektoraty:

 

Rejestracje na lektoraty 16/17

I tura: 27.09.2016 -04.10.2016

II tura: 07.10.2016 – 13.10.2016

 

Rejestracja na egzaminy w sesji zimowej 16/17:

30.11.2016-07.12.2016

Rejestracja na egzaminy w sesji letniej 16/17:

21.04.2017-30.04.2017

 

UWAGA PRZYPOMINAMY, ŻE:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ  w roku akademickim 2014/2015 wszystkie przedmioty należy podpiąć do dnia 22 października w semestrze zimowym oraz do dnia 8 marca w semestrze letnim.

Osoby, które nie dokonały wpisu podczas rejestracji  lub chcą zmienić grupę lektoratową proszone są o składanie odpowiednich,  zamieszczonych na stronach JCJ http://www.jcj.uj.edu.pl/studenci/usos-informacje wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października w semestrze zimowym oraz 5 marca w semestrze letnim.

 

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WF

Informacje o zasadach zwolnienia z zajęć WF znajdują sie na stronach Studium WF: http://www.swfis.uj.edu.pl/zajecia/zwolnienia